De stichting

Stichting "De Ladder Mill" is ontstaan vanuit het enthousiasme van 2 ouderparen. Een ouderinitiatief tot realisatie van een 'thuis' voor onze kinderen in hun toekomst.

De doelstelling van de stichting is het bieden van een stabiele, kleinschalige woonvorm en dagbesteding voor een groep van 6 mensen met een verstandelijke beperking die een voortdurende (intensieve) begeleiding en verzorging nodig hebben.

Zorgondersteuning

De individuele zorgvraag staat voorop, maar mag niet ten koste gaan van het welbevinden van medebewoners. Wij gaan uit van een positieve benadering en proberen samen met ouders duidelijk te krijgen wat de bewoners nodig hebben, zodat we onze zorg en begeleiding daarop kunnen inzetten.

Ouderparticipatie

Een belangrijke voorwaarde vinden wij de participatie van ouders/verwanten om te komen tot de juiste, vraag-gestuurde ondersteuning van de bewoners. Open communicatie en samenwerking staan dan ook hoog op onze "Ladder".

 

 

OPEN DAG 21 APRIL!
bekijk ons interview op LOM en Omroep Land van Cuijk
21 april open dag op de Ladder van 11 tot 16.00u
met diverse kraampjes, activiteiten en muziek


Lees meer