Financiering

Zorg en wonen is gescheiden.

Bewoners hebben een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP4-6) in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Hiermee worden de kosten voor zorg, begeleiding en ondersteuning betaald.

De kosten voor het wonen zullen worden betaald uit de Wajong-uitkering of eventuele eigen middelen van bewoners.

 

 

1 maart 2019 DE LADDER bestaat alweer 5 jaar!

JAN LINDERS FONDS 2019; goed doel de Ladder


Lees meer