nieuws

OPEN DAG 21 APRIL!
bekijk ons interview op LOM en Omroep Land van Cuijk
21 april open dag op de Ladder van 11 tot 16.00u
met diverse kraampjes, activiteiten en muziekIn het voorjaar van 2018 (rond april) zal een voorjaarsmarkt plaatsvinden waar wij onze zelfgemaakte materialen aan u tentoon stellen en waar wij U een inkijkje geven bij ons werk en ons wonen op de Ladder.
Wij gaan er een dag van maken voor jong en oud om kennis te maken met ons, ons leven en onze omgeving.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons team wil versterken door onze bewoners naar en van hun werk te vervoeren. Heb jij affiniteit met onze doelgroep en wil je graag iets betekenen voor een ander, neem dan vrijblijvend contact op voor informatie. Dan kunnen we samen onderzoeken of deze gezellige ritjes een klusje zijn dat u/je past.
wandelt U graag? Wij wandelen iedere avond rond half 7/half 8 en vinden het geweldig wanneer er iemand bijons aansluit voor de gezelligheid. Onze begeleiding gaat ook gewoon mee, maar een praatje met iemand die speciaal met ons komt wandelen, vinden we heerlijk.
Daarnaast zijn wij altijd blij met iemand die zich wil inzetten om samen met ons een activiteit te ondernemen: pottenbakken, bloemschikken, muziek maken, sportieve actie. Noem maar op, veel stellen wij op prijs.

Voor één van onze bewoners zijn wij op zoek naar een maatje, die samen met hem af en toe iets wil ondernemen.
voor vrijblijvende informatie vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wij hebben weer ruimte voor nieuwe stagiaires schooljaar 2017/2018. Stageplaatsen die starten vanaf september 2017/ januari 2018 zijn van harte welkom. 
Ga samen met ons de uitdaging aan en leer, verken, ontdek jezelf en je omgeving vanuit een nieuw perspectief.
zie onze facebookpagina.

Kent U, bent U of weet U iemand of misschien een team van 2 mensen (wel zo gezellig) die ons willen ondersteunen met onze poetswerkzaamheden. Ons huis is prettig in onderhoud, maar wij hebben het erg druk en komen niet elke week toe aan het nodige werk. 1x per week, of 1x per 2 weken/maand of eenmalig. Alle hulp is welkom. vele handen maken licht werk. Belt U gerust voor inlichtingen, het verplicht U tot niets!

Ook op bestelling
kunt u bij ons met zorg gemaakte artikelen halen. Denkt u bijvoorbeeld aan een persoonlijke tint in uw kerstpakket. Handgemaakte kaarten en cadeau-envelopjes. Een aardige attentie voor iemand die u liefhebt. Of gewoon een leuk, creatief cadeau waarmee u de Ladder kunt ondersteunen om via deze wijze nieuwe materialen te kopen, maar meer nog onze deelnemers op de dagbesteding Florian een gevoel van voldoening te geven en hun eigenwaarde te doen groeien.
in de week van 18 november t/m 24 november 2013 zijn wij het project van de week bij het Oranjefonds.
Dat betekent dat ons initiatief de gehele week op hun website in het zonnetje gezet zal worden.
www.oranjefonds.nl en facebook www.facebook.com/oranjefondsOranje Fonds steunt 20000 euro voor de ontmoetingsruimte

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de nationale Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

SKANfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen zij organisaties die zich richten op de versterking van de sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen. Vanuit deze optiek heeft het SKANfonds een bijdrage toegekend om ons project mogelijk te maken.

Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Zij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het is hun missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen door betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. Wij zijn trots dat zij ons de erkenning geven aan deze visie te voldoen en ons initiatief willen steunen.

VSBfonds waardeert ons initiatief en wil ons middels een donatie helpen ons doel te verwezenlijken. Wij zijn erg blij met hun waardering en steun. VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. het fonds is actief op 3 gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

De stichting is aangewezen als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dat betekent in begrijpelijke taal:
Uw donaties zijn voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Donaties van bedrijven aan onze stichitng zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbeslasting.
Stichting de Ladder Mill hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Al het geld komt dus ten goede van onze kinderen.

Uitzendingen gemist:
26-1-2013 een telefonisch, kort interview. U kunt dit terug luisteren op www.lokaleomroepmill.nl uitzending gemist: 26 januari; Flitz-interview Sylvia Jans

22-2-2013 kort item KKN. 2 verkleumde dames terug te zien op www.KKN.nl uitzending gemist 22-2-2013

24-2-2013 eerste beelden van een reeks uitzendingen bij Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist: 24 februari 2013.

31-3-2013 Verslag van NL doet uitzending Lokale omroep Mill. Terug te zien op www.lokalomroepmill.nl TV-uitzending gemist: 31 maart 2013.

28-4-2013 Maandelijkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist: 28 april 2013.

26-5-2013 Maandelijkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist: 26 mei 2013

30-6-2013 Maandeljkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist: 30 juni 2013

1-9-2013 Maandelijkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist 1 september 2013

6-10-2013 telefonisch interview radio. www.lokaleomroepmill.nl uitzending gemist 6-10-2013

23-10-2013 Intierview TV Land van Cuijk. te vinden op youtube - open dag stichting de ladder Mill

27-10-2013 Maandelijkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl  TV-uitzending gemist 27 oktober 2013

8-2-2014 interview TV Land van Cuijk. te vinden op youtube - open dag stichting de ladder Mill

27-4-2014 Maandelijkse uitzending Lokale Omroep Mill. www.lokaleomroepmill.nl TV-uitzending gemist 27 april 2014

 

 

OPEN DAG 21 APRIL!
bekijk ons interview op LOM en Omroep Land van Cuijk
21 april open dag op de Ladder van 11 tot 16.00u
met diverse kraampjes, activiteiten en muziek


Lees meer